рус.укр.

Статті

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність у змістовному плані є різновид правовідносини, що входить в механізм кримінально-правового регулювання.

Ліцензія та ліцензування підприємницької діяльності

Юридична особа має правоздатність, тоесть може мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбаченим у його установчих документах, і нести пов'язані з цією діяльністю обов'язки. Правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення і припиняється в момент внесення запису про його виключення з єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Судовий захист

Право на судовий захист гарантує громадянам захист прав і свобод у судах. Це одне з основних прав людини. Судовий захист - один з найважливіших державних способів захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права, здійснюваний у формі правосуддя і гарантований державою.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13