рус.укр.

Судовий захист

Право на судовий захист гарантує громадянам захист прав і свобод у судах. Це одне з основних прав людини. Судовий захист - один з найважливіших державних способів захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права, здійснюваний у формі правосуддя і гарантований державою.

Загальна декларація прав людини передбачає, що кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (стаття 8) і що кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обгрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом (стаття 10).

Європейська конвенція про права людини передбачає, що кожен у разі спору щодо його цивільних прав та обов'язків або при пред'явленні йому будь-якого кримінального обвинувачення має право на справедливий і публічний розгляд справи в розумний строк незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону (пункт 1 статті 6 ).

Крім державних способів захисту прав, свобод та інтересів у сучасних правових системах допускаються й інші способи захисту прав, наприклад, такий як самозахист права. Однак, тільки наявність у правовій системі інституту судового захисту права, заснованого на принципі «всяке порушене право підлягає судовому захисту», є необхідною умовою визнання такої правової системи справді демократичної.

Крім цього, в сучасних правових системах повинна бути гарантована незалежність судової гілки державної влади. Ця незалежність, що забезпечується заходами правового, організаційного, політичного, ідеологічного характеру, є неодмінний атрибут нефіктивного інституту судового захисту порушених прав, в якому судовий захист порушених прав суб'єкта гарантується в тому числі і у випадках посягань на права і свободи людини з боку держави.

‹‹ повернутися назад